JKF Goju-kai Official Members
President Eizo Ujita
Vice
Presidents
Takeo Ohga
Advisers
Kinkichi Katano
Kenzo Uchiage
Kuranosuke Kimura
Special
Counselors
Hisashi Hatayama
Koshin Iha
Counselors
Kiei Koizumi
Hiroshi Hatayama
Ichiro Asada
Sachio Araki
Kimihiko Muramatsu
Akio Nakanishi
Senior Counselors
Yutaka Nakamura
Sueo Nishihara
Isamu Soma
Tadashi Hibio
Heiji Tada
Tsutomu Suita
Hitoshi Mimoto
Fukuo Furuta
Chief of Board
of Directors
Motomasa Mayama
Deputy Chiefs of
Board of Directors
Shuji Tasaki
Satohiko Fukunaga
Akira Shiomi
Auditors Takumi Harasaki
Nobuo Tamura
Secretary
General
Tomonori Namiki
Deputy Secretary
Generals
Shinji Miyoshi
Hisao Okazaki

Executive Directors
Hokkaido
Hideo Ishikawa
Tohoku Isao Sato
Kanto Ikuo Ogawa
Katsuichi Ishihara
Yozo Ito
Tomonori Namiki
Chubu
Masataka Muramatsu
Hisao Shima
Kansai
Kenzo Kishi
Eizaburo Mitsuyama
Shinji Miyoshi
Gen Bokuhara
Chugoku Shinjiro Tomo
Shikoku
Kappei Nishitsuji
Kyushu / Okinawa
Kesakatsu Kiyohara
Koei Teruya
Yoshihiro Hisanaga
Yoshiharu Sekiya
Yasuhiro Miyabara
Minoru Tanaka
Shigeru Nagoya
Hidehiro Maekawa
Toshihiko Koda
Hideo Kuramitsu
Seiichi Fujiwara