Wado-Kai Executive
President Yoshito Kondo
Vice President Akira Ishizuka
Standing Adviser Katsumi Hakoishi Kazuo Tanizawa Kimihiro Umino
Chairman
(of the Board of Directors)
Mizuho Ashihara  
Standing Director Kiyoharu Tanaka Yoshinori Matsui Yuzaburo Terashima
Executive Director Hideya Maki Yoshio Matsumoto Naoyuki Koyama
Yasuo Ito Toshiaki Maeda Shunsuke Yanagida
Koichi Shimura Keiji Katsube Minoru Numata
kouki Sato Yasuo Shimizu Hisashi Yamada
Masato Kitagawa Chiaki Shimamoto Seiji Kondo
Tsutomu Kusaka Nobukazu Sogabe Hisao Murase
Hiroshi Shibata    
Senior Director Toshikazu Sato Kunio Tabata Tadatoki Ohtsuki
Masato Watanabe Shinji Kohata Takatomi Taura
Osamu Sueki Takao Ubukata Tadashi Miyauchi
Kazushi Ohkubo Masafumi Ebie Takashi Uehara
Hiroshi Iwasawa Hiroshi Shinpo Yasuo Ito
Masatoshi Ishizaki Katsumi Watanabe Noboru Iguchi
Ohsumi Takayanagi Masatoshi Tokoro Yoshiaki Sano
Tsuyoshi Morishita Seiji Nishimura Masaru Mizogami
Toshinori Teramoto Takeshi Sano  
Director of Secretariat Koichi Shimura
Vice Director of Secretariat Shigeru Kato
Supervisor Hideo Imazeki Noriyuki Takase