President Yorihisa Tatsuno
Wado-Kai Executives
Vice President Soichiro Asuka
Standing Adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara  
Chairman
(of the Board of Directors)
Yoshinori Matsui  
Standing Director Yuzaburo Terashima Toshiaki Maeda Noboru Iguchi
Executive Director Hisakazu Sato Hisao Fukase Shunsuke Yanagida
Hiroshi Iwasawa Hisashi Yamada Toshinori Teramoto
Tsuyoshi Morishita Nobukazu Sogabe Hisao Murase
Masafumi Ebie Hideho Takagi Tamaki Sonoda
Naoyuki Koyama Koichi Shimura Shinji Kohata
Chiaki Shimamoto Seiji Kondo Yasuo Ito
Masatoshi Ishizaki Yoshiaki Sano  
Senior Director Hiroshi Katsuhara Sachio Hayasaka Teruo Kikuta
Keiji Shiratori Yasuo Ito Tetsuji Ryu
Hajime Kurisu Takamasa Arakawa Soshiro Harada
Tsutomu Kobayashi Kiyomi Sasaki Yoshihiro Iwata
Takeshi Sano Yusuke Kanehiro Takehiko Kinoshita
Yuji Kuroiwa Shunpo Araki Seiji Nishimura
Director of Secretariat Koichi Shimura
Vice Director of Secretariat Shigeru Kato
Supervisor Masato Watanabe Makoto Nakabayashi  
Wado-Kai Technical Committee
Technical adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara  
Technical Counselor Hideya Maki Soichiro Asuka Tsuyoshi Morishita
Chairman Hideho Takagi    
Vice Chairman Shunsuke Yanagida Chiaki Shimamoto  
Member Study & Instruction Group Manager:
Hideho Takagi
Manual Editorial Section: Masafumi Ebie
Instruction Section: Masamichi Shinohara
Kata Judge Section: Yoshiaki Watanabe
Qualification System Group Manager:
Chiaki Shimamoto
Dan & Shogo Section: Yasuo Ito
Examination Management Section: Tamaki Sonoda / Hisakazu Matsuura
Competition Strategy Group Manager:
Shunsuke Yanagida
Kumite Referee Section: Kiyomi Sasaki
Athletes Section: Hisao Murase
Secretary General Takeshi Ichimura
Deputy Secretary General Tamaki Sonoda