President Yorihisa Tatsuno
Wado-Kai Executives
Vice President Soichiro Asuka
Standing Adviser Katsumi Hakoishi Mizuho Ashihara  
Chairman
(of the Board of Directors)
Yoshinori Matsui  
Standing Director Yuzaburo Terashima Toshiaki Maeda Noboru Iguchi
Executive Director Hisakazu Sato Hisao Fukase Tamaki Sonoda
Hiroshi Iwasawa Hisashi Yamada Yasuo Ito
Toshinori Teramoto Tsuyoshi Morishita Nobukazu Sogabe
Hisao Murase Shunsuke Yanagida Tetsuji Ryu
Seiji Kondo Motoo Watanabe Seiji Nishimura
Masato Watanabe Kiyoharu Tanaka Shunpo Araki
Hajime Kurisu Naoyuki Koyama  
Senior Director Hiroshi Katsuhara Sachio Hayasaka Teruo Kikuta
Keiji Shiratori Yasuo Ito Masafumi Ebie
Takamasa Arakawa Soshiro Harada Hideo Yagi
Kiyomi Sasaki Masatoshi Ishizaki Chiaki Shimamoto
Yoshiaki Sano Tsutomu Kobayashi Takeshi Sano
Yusuke Kanehiro Takehiko Kinoshita Yuji Kuroiwa
Yoshihiro Iwata    
Supervisor Makoto Nakabayashi Koichiro Tagashira  
Director of Secretariat Koichi Shimura
Vice Director of Secretariat Shigeru Kato
Wado-Kai Technical Committee
Chairman Shunsuke Yanagida
Vice Chairman Chiaki Shimamoto Masafumi Ebie  
Study & Instruction Group Group Manager: Chiaki Shimamoto
Manual Editorial Section Masafumi Ebie (Manager) / Hisakazu Matsuura Instruction Section: Masamichi Shinohara
Study Section Masamichi Shinohara (Manager) / Hisakazu Matsuura
International Affairs Section Shinji Kohata (Manager)
Competition Strategy Group Group Manager: Kiyomi Sasaki
Athletes Section Hisao Murase (Manager) / Yoshiaki Watanabe
Referee Section Hisakazu Sato (Manager) / Yoshitsugu Okino
Qualification System Group Group Manager: Koichi Shimura / Yoshiyuki Tani
Director of Secretariat Koichi Shimura
Secretary General Masato Watanabe