President Soichiro Asuka
Wado-Kai Executives
Vice President Masahito Kitagawa Masahiko Shibayama  
Standing Adviser Mizuho Ashihara Yoshinori Matsui Noboru Iguchi
Yuzaburo Terashima    
Chairman
(of the Board of Directors)
Yoshitsugu Sano  
Standing Director Toshiaki Maeda Hisao Fukase Chikayuki Satomi
Executive Director Hisakazu Sato Tamaki Sonoda Hisashi Yamada
Yasuo Ito Toshinori Teramoto Tsuyoshi Morishita
Takanori Nakaya Hisao Murase Shunsuke Yanagita
Yasuo Ito Naoyuki Koyama Koichi Shimura
Soshiro Harada Seiji Kondo Toshikazu Matsumoto
Masato Watanabe Hajime Kurisu Seiji Nishimura
Chiaki Shimamoto Takeshi Sano  
Senior Director Hiroshi Katsuhara Teruo Kikuta Tetsuji Ryu
Shigeo Ito Takamasa Arakawa Hideo Yagi
Hisakazu Matsuura Masatoshi Ishizaki Masatoshi Tokoro
Yusuke Kanehiro Takehiko Kinoshita Yuji Kuroiwa
Daisuke Sugiura Yoshiyuki Tani Yoji Yokoyama
Motoo Watanabe Harumine Araki Kiyokazu Iichikawa
Supervisor Makoto Nakabayashi Koichiro Tagashira  
Secretariat Advisor Koichi Shimura
Director of Secretariat Masato Watanabe
Vice Director of Secretariat Shigeru Kato